Välkommen till Annefors i Ve

Mellan Kristinehamn och Karlstad, en mil från Värnern, ligger vårt lilla Narnia med vattendraget Glumman som går genom gården. Här har vi som målsättning att skapa en blomstrande oas för både växter, djur och människor. Våra odlingar är inte så stora men utökas år för år. Allt odlas på friland eller i kallväxthus. Frilandsodlingen består av alléodling, frukt, bär och blomsterbäddar. Vi använder oss av täckodling där jorden matas med organiskt material och stallgödsel från våra djur, och sker enligt ekologiska principer. Vi har valt att alla våra djur ska vara lantraser då de klarar sig på mindre resurser och är tåligare även om de också ger mindre avkastning. Gårdens bin har den viktigaste uppgiften då de pollinerar så att vi får fina skördar. Vår målsättning är att driva vår lilla gård på ett hållbart sätt inför framtiden.


Gårdsbutiken ligger i en st0r magasinsbyggnad. Där finner man våra förädlade produkter i form av marmelad, chutney och salt. Men även olika typer av honung, lite plantor, snittblommor och grönsaker och bär efter säsong, Samt ett litet utbud av andra lokala produkter. Vi erbjuder även en enklare fika.


Varmt välkommen önskar Lena och Urban!

Alla produkter hittar du i vår gårdsbutik!


 Gårdsbutiken är öppen 30 sept - 1 okt 2023 för Smaka på Värmland.


Annars är gårdsbutiken stängd just nu.