Annefors Vattenkraftverk

När vi köpte vår lilla gård ansåg vi att vattenkraftverket var ett miljövänligt plus. Vattenkraften och dammen har varit en del av vår gård sedan 1855 och har tidigare drivit bland annat tullmjölskvarn, sågverk och tegelbruk. Idag tar vi ut el med hjälp av vattenkraften. 


Behovet av el växer ständigt i vårt samhälle och trots det är det i nuläget många vattenkraftverk som rivs ut. Man menar att det skulle vara bättre för den biologiska mångfalden, men genom att riva ut de kraftverksstationer som funnits där i hundratals år förstör man istället den befintliga faunan. Vi tror på vattenkraften och kämpar för att behålla vårt kraftverk. Oavsett hur man tar ut el så kommer det att krävas resurser. Då tycker vi att det är bättre att använda sig av de resurser som redan finns.