Våra Höns

Hönorna och tuppen Folke är av rasen Skånsk Blommehöna och är en av Sveriges lantraser. Lantraserna är en del av vårt svenska kulturarv och är anpassade efter miljön där de har sitt ursprung. Lantraser är också i allmänhet härdigare och klarar sig på mindre resurser och är en viktig del i den biologiska mångfalden. 


Förutom att hönsen ger oss ägg och gödsel har de en viktig uppgift i att hjälpa till med att bearbeta fårens betesmarker från parasiter. 


Vi håller för tillfället på att utöka vår flock för att så småningom kunna erbjuda ägg till försäljning i vår gårdsbutik.