Våra får

Våra får är av rasen Värmlandsfår och är en av Sveriges lantraser. Lantraserna är en del av vårt svenska kulturarv och är anpassade efter miljön där de har sitt ursprung. Lantraser är också i allmänhet härdigare och klarar sig på mindre resurser och är en viktig del i den biologiska mångfalden. De är dessutom mångsidiga på så sätt att de ger både kött, mjölk och skinn.

Värmlandsfåren, eller Värmländska skogsfår som de också kallas, var den första lantrasen som återupptäcktes och har sitt ursprung i norra Värmland.


Våra får får gå fritt ute året runt och lever huvudsakligen på det bete som finns. Bara några vecor om året går de inne på natten i samband med lamning.


Beredda skinn och ull kan du köpa i vår gårdsbutik.